Profilskisser som är skalenliga .pdf filer, dvs skala 1:1.

Utvändiga paneler – lagervaror
Spårpanel med fasade kanter
Liggande Mälarpanel
Spårpanel med raka kanter
Enkelfasspont
Enkelfasfals
Hatt och Profilerad Lockläkt
Kälad och Fasad Lockläkt
Dubbelfasspont
Dubbelfasfals
Pärlfals
Fjällpanel
Stockpanel
Timmerpanel
Gotlandspanel
Finsågad, spontad
Finsågad

Övrigt
Gjutlist/Trekantlist
Slätspont
Reglar och läkt i standard dimenioner

Specialprofiler – ej lagerlagda
Urval av specialprofiler:
16×120 Pilaster 4019
21×95 Spårpanel
Special lockpanel

Säkerhetsdatablad
Lasol Alkydgrund 
Lasol Fasadmatt 8000
Jotun Industri Opaque Primer
Jotun Industri Optimal
Jotun Industri 2i1
Falurödfärg