År 2017 förvärvades Skånska Byggkomponenter av Munktorps Trä. Där finns en gedigen erfarenhet av takstolstillverkning som vi vill ta tillvara på.
År 2021 förvärvades ytterligare en takstolstillverkning i Sjöbo för att förstärka produktionen av takstolar i Munktorps Träförädlings regi.

Tillverkningen fortsätter i Skåne under Munktorps Träs flagg. Vi ser gärna att ni kontaktar oss med förfrågningar på takstolar till:

Jörgen Ekelund
jorgen.ekelund@munktorpstra.se